EU

Zobrazujú sa články na tému "EU".

Recyklácia komunálnych odpadov v Európe 2019

AktualityŠtatistikyEU 29.10.2021 22:31

Európska únia sa v roku 2019 priblížila k hranici recyklácie 48%. Chorvátsko pokračuje v kontinuálnom zvyšovaní recyklácie a Lotyšsko rozpútalo recyklačné peklo. Čo všetko priniesli čísla EUROSTAT-u o recyklácii komunálneho odpadu za rok 2019?

Slovensko je v rámci EÚ v recyklácii komunálneho odpadu na 16. mieste

AktualityŠtatistikyEU 22.06.2020 22:32

Sedem krajín Európskej únie dosiahlo v roku 2018 50% cieľ recyklácie komunálnych odpadov stanovený na rok 2020. Slovensko v recyklácii komunálneho odpadu opäť poskočilo.

Komunálny odpad vo svete – časť IV – Recyklácia

AktualityŠtatistikyOECDEU 15.08.2019 23:30

Štvrtá časť zo série článkov o komunálnom odpade vo svete sa zameriava na najdôležitejšiu časť hierarchie odpadového hospodárstva z pohľadu obehového hospodárstva – recykláciu. Recyklačným gigantom je Nemecko, ktoré ako jediná z krajín už v súčasnosti plní recyklačný cieľ Európskej únie 65% stanovený na rok 2035

V roku 2017 dosiahlo Slovensko najväčší medziročný progres v recyklácii komunálneho odpadu z pomedzi všetkých krajín EÚ

AktualityŠtatistikyEU 31.01.2019 16:47

EUROSTAT zverejnil údaje o recyklácii komunálneho odpadu za rok 2017. Krajiny EÚ recyklujú v priemere 46,4% komunálneho odpadu. Lídrom zostáva Nemecko, na poslednej priečke je Malta. Slovenská republika poskočila v recyklácii na 20 miesto, s úrovňou recyklácie tesne pod 30%.

Veľké porovnanie triedeného zberu odpadu z domácnosti v Európe

AktualityŠtatistikyEU 18.11.2018 21:42

Porovnanie údajov triedeného zberu a recyklácie komunálnych odpadov v Európe vykazuje značné disparity. Štatistické ukazovatele o úrovni triedeného zberu v členských štátoch Európskej únie a niektorých ďalších európskych krajinách vôbec nezodpovedajú deklarovanej úrovni recyklácie. V niektorých prípadoch sú rozdiely takmer neuveriteľné. Slovenská republika sa v rebríčku triedeného zberu nachádza na úplne inom mieste ako v rebríčku recyklácie. Prinášame Vám detailné porovnanie úrovne triedeného zberu v krajinách Európy za rok 2016.

Zdvihnutý prst od Európskej komisie je namieste, jej odporúčania už nie (časť 2)

AktualityNázorEU 05.11.2018 23:13

V druhej časti si bližšie zanalyzujeme odporúčania, týkajúce sa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, problematiky odbytu kompostu, miestneho poplatku za komunálne odpady a zlepšenia štatistického zisťovania.

Zdvihnutý prst od Európskej komisie je namieste, jej odporúčania už nie (časť 1)

AktualityNázorEU 02.11.2018 14:20

Systém včasného varovania, ktorý sa v rámci legislatívnych noviniek pretavil aj do smernice o odpade, využíva Európska komisia (EK) skôr než sme očakávali. Asi nikto, kto pozná reálny stav odpadového hospodárstva nepochyboval, že takéto varovanie raz príde. Opatrenia, ktoré nám EK odporúča prijať na zlepšenie úrovne triedeného zberu a recyklácie komunálnych odpadov, aby sme do roku 2020 splnili stanovený cieľ, sú však skôr výstrelmi do tmy.

Recyklácia SR za rok 2016

AktualityŠtatistikyEUSR 29.07.2018 14:45

Recyklačný zázrak v Litve, odsunutie Rakúska na tretie miesto a posun Slovenska na očakávanú pozíciu, to všetko priniesli údaje EUROSTATU o recyklácii komunálneho odpadu za rok 2016.

http://www.elekos.sk