Názor

Zobrazujú sa články na tému "Názor".

Nezmyselná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu - plastový odpad

AktualityNázorPlasty 20.04.2021 00:30

To čo predviedol Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pri kontrolnej činnosti zameranej na nakladanie s plastovým odpadom je nie len úplným amaterizmom, ale hrozným obrazom fungovania súčasnej štátnej správy. Ak si myslíte, že plastový odpad je problémom Slovenskej republiky, tak tento článok Vám túto problematiku ukáže z úplne inej strany.

Zbytočnosť menom zálohovanie

AktualityNázor 16.06.2020 12:13

„Budeme prvá krajina v strednej Európe, ktorá zavedie zálohovanie plastových fliaš a plechoviek.“ Aj toto je jeden zo „silných“ argumentov bývalého ministra životného prostredia obhajujúcich zavedenie tohto environmentálneho nezmyslu roka, ktorý nás bude stáť obrovské peniaze bez výsledku a prínosu.

Systém triedeného zberu pred kolapsom?

Názor 07.06.2020 12:39

Zmena zodpovednosti za komunálny odpad medzi obcami a súkromným sektorom prinesie od júla 2020 množstvo problémov a otázok, na ktoré nebudú existovať odpovede. Čaká triedený zber kolaps?

Skládky za humnom – nepodarená študentská práca

AktualityNázorSkládky 11.05.2020 00:59

Ako ľahko môže odborná inštitúcia klesnúť na úroveň študentského amaterizmu, ukázal analytický útvar Inštitút environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Motivácia OZV zvýšiť úroveň triedeného zberu

AktualityNázor 10.11.2019 23:49

Napriek snahe sa nám stále nedarí naštartovať systém triedenia komunálnych odpadov. Hoci sa Slovenská republika snaží, ciele stanovené Európskou úniou v tejto oblasti zrejme nesplní.

Povinná solidarita výrobcov obalov

AktualityNázor 11.10.2019 21:45

Zákon o odpadoch vytvoril systém povinnej solidarity veľkej skupiny výrobcov obalov pri financovaní triedeného zberu komunálnych odpadov. Súčasný model však nemusí byť spravodlivý a nediskriminačný pre všetkých zúčastnených a môže znamenať zásadné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže

Finančná zodpovednosť výrobcu obalov za triedený zber komunálneho odpadu

AktualityNázor 22.08.2019 22:34

Systém financovia triedeného zberu komunálnych odpadov je v súčasnosti značne komplikovaný a neprehľadný. Verejnosť, ale často ani samotný výrobcovia obalov často presne nevedia na akých princípoch funguje, kto ho vlastne platí a z akých peňazí.

Ekodizajn obalov v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov

AktualityNázor 22.08.2019 09:30

Ekodizajn sa v obalovom hospodárstve presadzuje len veľmi pomaly a nesmelo. Ignorovanie možností na zlepšenie environmentálnych vlastností obalov počas celého ich životného cyklu má priame negatívne dopady na nás všetkých. V súčasnom systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov na to však zrejme najviac doplatí spotrebiteľ.

Recyklácia komunálnych odpadov na Slovensku rastie, skládkovanie klesá

AktualityŠtatistikyNázor 23.07.2019 23:44

V roku 2018 poskočila recyklácia komunálnych odpadov v Slovenskej republike na 36%. Skládkovanie komunálnych odpadov klesá a to tak v percentuálnom vyjadrení, ako aj v absolútnych číslach. Internetový portál EURACTIV.sk sa s tým nevie zmieriť, horšie je, že im nejde ani matematika.

Knihy do triedeného zberu patria, ale lepšie je, ak tam nekončia

AktualityNázorPrávna analýza 14.04.2019 23:52

Článok publikovaný na jednom odbornom internetovom portáli venovanom odpadovému hospodárstvu o tom, že knihy nepatria do triedeného zberu, je obrazom neznalosti legislatívnych ustanovení zákona o odpadoch a jedným z dôvodov, prečo má verejnosť v triedenom zbere informačný chaos.

Dáta o triedení odpadu nie sú nafúknuté, sú reálne

AktualityNázor 05.04.2019 15:50

Reakcia na článok ekonomického portálu etrend.sk „Prečo médiá prikrášlili dáta o triedení odpadu a ako je to naozaj“.

http://www.elekos.sk